Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Produkty

Hotline:  0800 500 234

PRODUKTY PRE PODNIKATEĽOV

PRODUKTY PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

POISTENIE PRE FYZICKÉ OSOBY

Poistenie bytových domov

Poistenie zodpovednosti z držby, vlastníctva bytového domu

Poistenie krížovej zodpovednosti medzi vlastníkmi bytov
  v bytovom dome

Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone správy

Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone ďalších činností,
  ktoré správca vykonávaCopyright © 2016 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt