Úvodná stránka     O nás     Produkty     Služby     Online poistenie     Ako nahlásit poistnú udalosť     Kariéra     Kontakt

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škody spôsobené
3. osobám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok

Poistenie dopravcov a prepravcov

Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti lekárov

Poistenie profesijnej  zodpovednosti

Poistenie právnej ochrany

Poistenie finančných rizík a kaucií

Poistenie colných a bankových záruk

Poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií

Produkty

Hotline:  0800 500 234

PRODUKTY PRE PODNIKATEĽOV

PRODUKTY PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

POISTENIE PRE FYZICKÉ OSOBY

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

Poistenie budov a majetku

Poistenie pre prípad živelných udalostí

Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení

Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou

Poistenie pre prípad škôd spôsobených vandalizmom

Poistenie skiel

Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

Poistenie elektroniky

Poistenie strojov a zariadení

Poistenie prepravných rizík (zásielok)

Stavebno – montážne poistenie

Poistenie pohľadávok

Poistenie ušlého zisku

Povinné zmluvné poistenie vozidiel

Flotilové poistenie firemných vozidiel

Havarijné poistenie vozidiel

Poistenie finančnej straty – EuroGAP

Cestovné poistenie pre manažment spoločností


Poistné programy pre zamestnancov spoločností

Poistenie zodpovednosti zamestnancov voči zamestnávateľovi

Skupinové rizikové poistenie zamestnancov

Copyright © 2016 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt