Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Cestovné poistenie

Krátkodobé a celoročné cestovné poistenie pre súkromné a služobné   cesty do celého sveta

Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločností

Poistenie rizikových športov a profesií

Poistenie zimných športov


Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú   prevádzkou motorového vozidla

Havarijné poistenie vozidiel

Poistenie sedadiel

Poistenie finančnej straty – EuroGAP

Poistenie predĺženej záruky

Poistenie právnej ochrany

Poistenie skla

Havarijné poistenie plavidiel a poistenie zodpovednosti za škodu   spôsobenú plavidlomProdukty

Hotline:  0800 500 234

PRODUKTY PRE PODNIKATEĽOV

PRODUKTY PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

POISTENIE PRE FYZICKÉ OSOBY

Životné poistenie a poistenie osôb

Investičné životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Úrazové poistenie detí

Rizikové životné poistenie

Poistenie kritických chorôb

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistenie ušlého zárobku


Poistenie majetku osôb

Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov,
  rekreačných zariadení

Poistenie domácností a zariadení

Poistenie cenností a skla


Poistenie zodpovednosti za škody

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolaniaCopyright © 2016 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt