Úvodná stránka     O nás     Produkty     Služby     Online poistenie     Ako nahlásit poistnú udalosť     Kariéra     Kontakt

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Hotline:  0800 500 234

Podmienky akcie „ NATANKUJTE S NAMI“

1. Vyhlasovateľom akcie je spoločnosť Finančné centrum, a.s. so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36341592.

2. Akcia „ NATANKUJTE S NAMI“  platí pri nových uzatvorených zmluvách na povinné zmluvné poistenie pre osobné, dodávkové
    a nákladné motorové vozidlá.

3. Akcia začína 20.12.2016 a končí 28.2.2017 o 17.00 hod.

4. Poukaz na pohonné hmoty vo výške 10 EUR dostanú u nás  klienti, ktorí uzatvoria povinné zmluvné poistenie s výškou ročného poistného do  149 EUR.

5. Poukaz na pohonné hmoty  vo výške 20 EUR dostanú u nás  klienti, ktorí uzatvoria povinné zmluvné poistenie s výškou
    ročného poistného nad 150 EUR.

6. K novej uzatvorenej zmluve na povinné zmluvné poistenie každý klient dostane  poukaz na pohonné hmoty až po preukázaní zaplatenia ročného     poistného výpisom z účtu alebo poštovou poukážkou.

7. Poistná zmluva nesmie byť vypovedaná do 2 mesiacov od jej uzatvorenia v zmysle §800 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8. Poukazy je možné vyzdvihnúť v priestoroch spoločnosti Finančné centrum, a.s. na adrese Centrum 27/32 v čase od 7.30 do 17.00
    pondelok až štvrtok. V piatok od 7.30-14.00 hod.

9. Kontaktné údaje pre otázky k akcii:

 Email: info@financnecentrum.sk

 Bezplatné telefónne číslo: 0800 500 234  

Akcia NATANKUJTE S NAMI

Copyright © 2016 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Úvodná stránka O nás Produkty Služby Online poistenie  Ako nahlásiť poistnú udalosť Kariéra Kontakt